Youmee app

Interview met Margriet Twisterling

 

 

Hoe is het idee voor Youmee ontstaan?

Laat ik helemaal aan het begin beginnen: Van 2000 tot 2007 was ik gemeenteraadslid in Zwolle. Waar ik toen tegenaan liep is dat het contact met inwoners erg stroef verliep. Om de meningen van mensen te horen moest je bij hen langs de deuren, en dan waren het vaak dezelfde mensen die hun input wilde geven.

In 2014 hebben wij met Dutch Design een app ontwikkeld voor een klant zodat zij op een laagdrempelige manier contact konden zoeken met woningcorporaties tijdens renovaties. Hierdoor ontstond een fijne en interactieve manier van communicatie, omdat de app heel simpel te gebruiken was.

Toen ontstond eigenlijk het idee om ook een app te maken voor de gemeenteraad, zodat zij op een makkelijke manier meningen konden vragen van inwoners. Met dit idee hebben we meegedaan aan de ASN Bank Wereldprijs 2015. Hier hebben we uiteindelijk de 3e plek bereikt waardoor we hebben besloten om ermee door te gaan!

In maart 2017 is een pilot gestart in de gemeente Zoetermeer en delen van de gemeente Den Haag.

 

Vertel eens wat meer over de app.

Youmee moet eigenlijk niet worden gezien als een app, maar als een instrument. Een instrument dat kan worden ingezet voor fijne en interactieve communicatie met inwoners. Het is een zeer flexibel systeem waar iedere gemeente zijn eigen dialogen in kan starten. Nadat een aantal meningen van de mensen al zijn verwerkt, kunnen er nieuwe vragen worden gesteld over een bepaald project. Zo wordt het project in co-creatie met de inwoners gerealiseerd. Het is hierbij wel van belang dat je aan de burgers duidelijk maakt waar ze nog over mee mogen denken en wat al vast staat. Dit is een stukje verwachtingsmanagement.

Het is ook mogelijk om op een gemakkelijke manier aan mensen duidelijk te maken hoeveel overlast ze kunnen hebben van een bepaald project. Dit doen we met een stoplicht: Groen = geen overlast, oranje = een beetje overlast, rood = veel overlast. Ook hierin zit verwachtingsmanagement.

 

Met welke partijen werken jullie samen?

We werken veel met de ‘Samen met Els’-methodiek. Deze richt zich op actief inwonerschap en een verbindende woon- en leefomgeving. Net als Youmee. Hierdoor kunnen we de app op een goede manier introduceren en hopen we een hoge participatiegraad te behalen. De app is mede gebaseerd op Deep Democracy, waarbij draagkracht, participatie en inclusiviteit belangrijke waarden zijn.

 

Is de pilot al geëvalueerd?  

Nee, er is nog geen evaluatie geweest van de pilots. Daar draaien ze nog niet lang genoeg voor.

 

Zijn er obstakels/heuvels in de weg geweest die jullie hebben overwonnen?

Er zijn altijd beleidsmedewerkers die niet zo’n voorstander zijn van burgerparticipatie in het algemeen. Zij vinden dat hun expertise genoeg moet zijn voor de inwoners om te vertrouwen dat de juiste beslissingen genomen worden. Zij vinden niet dat burgers (zonder relevante opleiding) een bijdrage kunnen leveren aan projecten van de gemeente.

 

Hoe ziet het beheer van de app eruit?

De gemeenten waar de pilots draaien hebben allebei een regisseur aangewezen. In Den Haag is dat een communitymanager, in Zoetermeer een communicatie adviseur. Deze regisseurs ‘regisseren’ de app en bepalen welke dialogen er worden gestart, wie er mee mogen denken, en wat er met deze informatie gedaan wordt.

 

Wat kun je vertellen over de toekomst van Youmee?

Zeer binnenkort gaan we in de app ook werken met emoticons. Inwoners kunnen dat op een gemakkelijke manier laten weten wat ze van een bepaald project vinden. Aan deze update wordt nu hard gewerkt.

 

Verder kan de app misschien uitgebreid worden naar meerdere sectoren. Youmee richt zich nu nog alleen op gemeenten, maar er is ook interesse vanuit de zorg om werk te maken van burgerparticipatie.