Ik-Zelf App

Interview met Hans Polderman (gemeente Dordrecht)

Wat is de Ik-Zelf App?

De Ik-Zelf App faciliteert mensen die op zoek zijn naar hulp en informatie over zorg, werk en welzijn. Burgers met een hulpvraag moeten eerst het aanbod kennen en begrijpen voor ze in staat zijn tijdig de juiste keuzes te maken. Door de Ik-Zelf App te gebruiken ontdekken burgers wat ze zelf kunnen doen, hoe anderen hierbij kunnen helpen en welke instanties kunnen faciliteren. Gebruikers worden zo op een effectieve en logische wijze (be)geleid naar alle informatie en mogelijkheden.

 

Wat zijn de voordelen van deze app en wat is de reactie van inwoners?

Inwoners worden door deze informatiebegeleiding in één keer goed geholpen. Er is meer resultaat in een korter tijdsbestek, omdat (zorg)voorzieningen en (financiële) ondersteuning terecht komt bij de mensen waarvoor het bedoeld is (geld op de juiste plek). De innovatieve wijze waarop informatie en dienstverlening in de app wordt aangeboden en de participatie van alle betrokken partijen, maakt de Ik-Zelf App een krachtig instrument voor de burger. Bij de verkenning in Zwijndrecht is de App door de gebruikers zeer enthousiast ontvangen. De betrokken instanties besparen tijd en kosten en vergroten de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Hoe is de app ontstaan?

Het prototype voor de Ik-zelf App is ontwikkeld op initiatief van de Sociale Dienst Drechtsteden door Life Navigator. In de pilot is de kennis, die was opgedaan in de verkenning binnen de Drechtsteden, generiek toepasbaar gemaakt voor de app. Het lokale speelveld van de Drechtsteden en met name in de gemeente Zwijndrecht, is hierbij als aparte laag binnen het kennismodel opgenomen. Bij de ontwikkeling van de app waren actieve inwoners betrokken, zogenaamde ‘Ontwikkelmoeders’, die het idee echt vanuit de samenleving dragen.

 

Vanuit welke gedachte is de app ontwikkeld?

Binnen de dynamiek van de maatschappij met een wervelstorm aan veranderingen en innovatie, moet informatievoorziening en dienstverlening telkens de aansluiting vinden binnen de persoonlijke leefwereld van de burger. Digitaliseren op zichzelf is dus onvoldoende. Effectieve resultaten worden pas bereikt als de burger het aanbod begrijpt en in staat is tijdig de juiste keuzes te maken.

 

Hoe staat het met de aansluiting van andere gemeenten?

Hans heeft zelf het idee dat ze iets te vroeg zijn geweest met dit idee. De gemeenten zijn er nog niet klaar voor om te investeren in een dusdanige verandering. Ze geven meer om de verschijningsvorm dan de inhoud. En om deze app effectief in te gaan zetten is het nodig dat er in wordt geïnvesteerd.

Er zit geen financieringsmodel achter de app, immers levert het niet direct een kostenbesparing op, maar is dit “besparen op een budget dat er niet is”.

 

Hoe kunnen andere gemeenten aansluiten?

Andere gemeenten kunnen nu ook aanhaken door hun lokale speelveld en beleid (voor regie en sturing) door middel van een eigen laag aan het kennismodel toe te voegen. Met als doel de kwaliteit van leven te vergroten en de burger hierbij te activeren (participatie). In een pilot, beschikbaar op de Pilotstarter, kunnen meer gemeenten de app testen en zien hoe zij hiermee hun dienstverlening kunnen verbeteren en de burger activeren.