Mijn Hengelo- voor werk en inkomen

interview met programma-manager Arjan lenferink

 

Sinds kort wordt in Hengelo gebruik gemaakt van het portaal ‘Mijn Hengelo’  voor Werk en Inkomen. Iedere burger kan inloggen op het Mijn Hengelo portaal, maar cliënten van Werk en Inkomen hebben in dit portaal een speciale tegel. 

Via deze tegel komen ze in een omgeving waar ze direct hun persoonlijke gegevens, zoals hun klantmanager en de geregistreerde gezinssituatie. Er is een directe koppeling tussen het portaal en de back office applicatie, dus mocht er in bijvoorbeeld de geregistreerde gezinssituatie een wijziging nodig zijn, kan dit in een keer doorgevoerd worden.

 

Alle correspondentie digitaal

Voorheen ging alle correspondentie via de post. Via het portaal kunnen klantmanagers taken klaarzetten voor cliënten. Deze taken worden in het portaal beschikbaar voor mensen en zijn vervolgens online af te handelen, waarbij ook weer benodigde informatie toegevoegd kan worden aan het portaal. 

Belangrijk onderdeel is dat gebruik wordt gemaakt van cobrowsing. Om iedereen in staat te stellen gebruik te maken van het portaal, ook cliënten van Werk en Inkomen die minder digitaal vaardig te zijn, wordt cobrowsing ingezet. Dit maakt het mogelijk om op afstand mee te kijken op het moment dat er gebeld wordt. Indien er een vraag gesteld wordt kan er op deze manier gemakkelijk antwoord gegeven worden en bij een mogelijk technisch probleem kan het gemakkelijk doorgezet worden naar de technische dienst.