Kindpakket - gemeente Zuidhorn

toepassing van blockchain technologie

Wat is het Kindpakket?

Het Kindpakket is een budget voor kinderen van ouders met een minimuminkomen (tot 20% boven de bijstandsnorm). Gezinnen worden ondersteund met schoolmaterialen, sportspullen, etc. Zuidhorn gaf al een aantal jaren het Kindpakket uit: drie papieren vouchers van ieder 50 euro per kind, in één keer in te wisselen bij drie winkels (sportkleding, gewone kleding en speelgoed). Burgers werd per brief gevraagd om op een specifieke datum naar het gemeentehuis te komen om de vouchers af te halen. Dat systeem wilde Zuidhorn met invoering van de Klijnsma-gelden verbeteren: digitaal, sneller en flexibeler uitgeefbaar, in de lokale economie, en met veel meer gebruiksgemak voor de klant, zodat ook het bereik van de regeling kan worden vergroot. 

 

Waardeuitwisseling met smart contracts en blockchain

Zuidhorn heeft zich gericht op de ontwikkeling van een platform voor het aanvragen, toekennen en afhandelen van het ‘Kindpakket’. Dit Forus platform maakt waardeuitwisseling mogelijk in het publieke domein, gebaseerd op de Ethereum blockchain en met gebruikmaking van smart contracts. Smart contracts maken het mogelijk budget te programmeren: de gemeente kan bepalen gedurende welke periode het budget kan worden uitgegeven en bij welke winkeliers wel en niet. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het budget voor kinderen in armoede wordt besteed aan het doel dat we voor ogen hebben en bijvoorbeeld niet aan drank of een nieuwe televisie. Het platform werkt als een ‘webwinkel’ voor het Kindpakket, waar de burger bijvoorbeeld een kinderfiets kan bestellen, als hij daar recht op heeft volgens vastgestelde criteria. Voor de burger biedt het platform overzicht, snelheid en gebruiksgemak. In één oogopslag is online te zien op welke regelingen hij recht heeft en de bijhorende producten zijn direct online te bestellen zonder aanvraagformulieren en wachttijden.

 

Van betalen met vouchers naar betalen met QR-code

Ook is een toepassing gebouwd, waarmee een aangesloten ondernemer de QR-code van de gebruiker scant, in een eigen app het te betalen bedrag intoetst en het bedrag direct wordt betaald aan de ondernemer. De resultaten daarvan tot nu toe zijn een probleemloos werkende toepassing, zeer gebruiksvriendelijk, met nagenoeg 100% activatie van alle budgetten en inmiddels meer dan 60% uitgegeven. 

 

Het vervolg

Dit platform is ontwikkeld voor één specifieke gemeentelijke dienst: het ‘Kindpakket’, maar kan uitgroeien tot hét platform waar vraag en aanbod van overheidsdienstverlening samenkomen. Denk aan de aanvraag, toekenning en afhandeling van tegemoetkomingen, subsidies en vergunningen. Inmiddels is Zuidhorn bezig met de doorontwikkeling. Andere gemeenten zijn ook enthousiast en zijn inmiddels in gesprek over implementatie van het Kindpakket bij hen.