Gemeente Rotterdam - Slimme containers

In Rotterdam hebben ze slimme containers; een dienstverlening die geen digitale dienstverlening lijkt, maar vuilnis ophalen is natuurlijk een dienst die verleend wordt en door middel van digitale middelen is deze dienst flink verbeterd. Wat de slimme containers precies inhouden lees je hieronder.

 

Vanaf november wordt in alle 6540 wijkcontainers voor glas, papier, plastic-, metalen en drankverpakkingen (PMD), textiel en restafval in Rotterdam een sensor geplaatst. Deze vulgraadmeter in de afvalcontainer meet hoe vol de container is. De sensor zendt net als een vleermuis een ultrasoon geluid uit en meet elk uur hoe vol de container is. Op basis van die informatie wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden. Zo wordt automatisch een efficiënte route gepland. Via een tablet krijgen de chauffeurs de route te zien. Rotterdam is niet de eerste gemeente die vulgraadmeters in afvalcontainers plaatst, maar het aantal is wel uniek. Rotterdam is daarmee een voorbeeld voor meerdere Europese steden.

 

 

Van vaste naar dynamische ophaalschema’s

Het plaatsen van de sensoren gebeurt na een succesvolle proef van bijna twee jaar in Rotterdam-Zuid. In 2015 zijn in Rotterdam-Zuid de eerste sensoren als proef in alle papiercontainers geplaatst. De resultaten van deze proef waren zeer positief. Het aantal inzameldagen kon teruggebracht worden en op het moment van legen zaten de containers gemiddeld meer dan driekwart vol.

 

Slim beheer

Werken met vulgraadmeting en dynamische routeplanning past goed in de visie van Rotterdam om de stad steeds slimmer en duurzamer te beheren. Met de sensoren in de containers draagt Rotterdam bij aan een efficiënter beheer van de wijkcontainers en een betere dienstverlening aan de bewoners. De wijkcontainers zullen minder snel vol zijn. De efficiëntere routeplanning zorgt voor een besparing op de kosten. Bovendien zorgt deze nieuwe manier van rijden voor minder vervoersbewegingen en CO2-uitstoot en dat is beter voor het milieu.