Gemeente 's Hertogenbosch-                      Linea recta en digitale aangiftes

Interview met senior medewerker bij burgerzaken, Gerard Velders

 

De gemeente Den Bosch heeft een zeer uitgebreide ICT afdeling en is daarom met veel verschillende zaken rondom digitalisering bezig. We hebben gepraat over verschillende initiatieven, waarvan er 3 uitsprongen als interessant voor ons project. Gerard was erg enthousiast over zijn werk en heeft ons ter plekke laten zien hoe deze digitale voorzieningen werken. 

 

Linea Recta

Linea Recta is een online transactievoorziening voor spoedaanvragen (levering binnen 3 werkdagen) van verschillende uittreksels BRP en afschriften Burgerlijke Stand. De grootste afnemers zijn advocatenkantoren, notarissen, etc. Zij kunnen zich als bedrijf aanmelden voor deze dienst. Eenmalig wordt dan gecontroleerd om welk bedrijf het gaat, of zij moeten betalen, of er geprotocolleerd moet worden, of zij recht hebben op bepaalde informatie. Vervolgens kunnen zij met hun account een spoedaanvraag indienen bij de gemeente. 

Dit programma is door de ICT afdeling van de gemeente zelf gebouwd en houdt ook alle statistieken van aangemelde bedrijven en verleende aanvragen bij. 

 

Hoe werkt het?

Een bedrijf / organisatie meldt zich eenmalig aan in Linea Recta. Door de gemeente wordt er een check gedaan bij de KVK en er wordt een beroepsgroep check gedaan. Na deze eenmalige controles zijn bedrijven aangemeld en kunnen ze beginnen met het aanvragen van bepaalde uittreksels. De uittreksels worden via de mail verzonden, veilig met Filecap. 

 

Digitale melding voorgenomen huwelijk

Bij de gemeente Den Bosch is het mogelijk om online een melding te doen van voorgenomen huwelijk. Dit kan zelfs zonder DigiD. Het enige wat aanstaande huwelijkspartners hiervoor nodig hebben, is de datum en locatie van het huwelijk, hun BSN-nummer, en digitale kopieën van hun paspoort en van die van de getuigen (minstens 2). De datum invullen moet nu nog handmatig. In de toekomst willen ze hier een digitale kalender plaatsen waarop eventuele bezette data ook te zien zijn. 

We hebben ter plekke de aanmelding doorlopen waarbij Gerard liet zien hoe gemakkelijk en snel het allemaal gaat. Ter controle worden er een aantal wettelijk verplichte vragen gesteld over bijvoorbeeld het geboorteland van beide partijen en of ze familie van elkaar zijn. Eventuele betalingen (trouwboekje, locatie, etc.) kunnen meteen na aanvraag worden afgerekend met IDeal.

  

Babs voor een dag

In Den Bosch kun je je online laten beëdigen tot Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand voor één dag. Met je DigiD kun je inloggen en de datum kiezen waarop je BABS zou willen zijn. Op deze dag ben je dan bevoegd om mensen te trouwen.  

 

 

Digitale aangiftes

Een van de overige initiatieven die leuk zijn om te melden is die van de digitale geboortaangifte; 's Hertogenbosch maakt hiermee onderdeel uit van een landelijke pilot. De digitale aangifte van een nieuw geboren kind zou via de ICT van het Jeroen Bosch ziekenhuis (het enige ziekenhuis in DB) lopen. De bedoeling daarbij is dat de arts nog een verklaring afgeeft van de geboorte, om fraude te voorkomen. De pilot loop op dit moment nog; tot die tijd kunnen ouders terecht bij het geboorteloket in het ziekenhuis zelf. 
Niet alleen bij begin van het leven zijn er nieuwe digitale mogelijkheden; ook bij overlijden kan er tegenwoordigdigitaal aangifte worden gedaan. Dit is inmiddels al een veelgebruikte methode. Vooral uitvaartondernemers hebben baat bij een digitale afhandeling van het doen van aangifte. Hier is al veel tijdswinst mee geboekt. Dit wordt al door meerdere gemeenten gedaan, maar 's Hertogenbosch was de eerste gemeente die dit al deed. 

 

Na een digitale aanvraag, is het natuurlijk ook van belang dat de gemeente digitaal kan antwoorden en aanleveren. Dit kan nu door het versleuteld versturen van e-mails en gebeurt al op verzoek. Hiermee 's Hertogenbosch een van de eerste gemeenten die dit doen. Hier liggen nog wel uitdagingen als het gaat om de veiligheid ervan. Daarnaast hebben ook derden vaak een origineel docuemt nodig waardoor het sturen van één digitaal document niet volstaat.

 

 

 

Digitaal verhuizen

 

Deze functie is in het leven geroepen omdat er in Den Bosch veel studenten wonen die veel en vaak verhuizen. Voor het online doorgeven van een verhuizing is geen DigiD nodig. Dat is een bijzondere keuze voor gemeenten. Controle gebeurt achteraf door middel van een brief naar het adres waarop is ingeschreven. Ook met het versturen van de stembiljetten bij verkiezingen wordt er extra gecontroleerd op de BRP geregistreerde adressen van inwoners.