Vergunningen online regelen in Zaanstad

Inwoners van de gemeente Zaanstad kunnen voor kleine verbouwingen hun vergunning direct eenvoudig en snel online aanvragen.

Aanleiding

De gemeente Zaanstad heeft een visie op dienstverlening vastgesteld, gebaseerd op de landelijke visie op dienstverlening van de Verenging Directeuren Publieksdiensten (VDP).  Een van de uitgangspunten van de visie is: digitale zelfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet. De snelle Omgevingsvergunning in Zaanstad, is een ultieme vorm van zelfservice.

 

Als een inwoner van Zaanstad van plan is om iets te bouwen of te slopen, dan is er vaak een omgevingsvergunning nodig. Voor kleine verbouwingen is een vergunning soms niet nodig of kan de vergunning snel en eenvoudig worden aangevraagd.

 


Hoe werkt het?

Als uit de invoer blijkt dat er geen vergunning nodig is, dan kan de inwoner direct de ‘verklaring vergunningsvrij’ downloaden. Indien blijkt dat er een vergunning nodig is, dan toetst de webapplicatie de aanvraag volledig geautomatiseerd en verleent de gemeente Zaanstad binnen 5 werkdagen de omgevingsvergunning. Wettelijk heeft de gemeente minimaal acht weken de tijd om de aanvraag af te handelen. De inwoner hoeft ook geen architect in te huren. De webapplicatie maakt de tekeningen. Dus eenvoudig, snel en goedkoop.

 

 


Resultaat

In 2016 zijn 20 vergunningen snel en eenvoudig verleend. Er zijn 30 verklaringen vergunningvrij afgegeven. Er zijn op dit moment 185 inwoners in de webapplicatie bezig om te onderzoeken wat er mogelijk is om daarna een aanvraag te doen.