Groene Verhuizingen in Almelo

Bij de gemeente Almelo wordt er tijd bespaard door ‘groene’ verhuisaangiftes automatisch op te nemen in de BRP. Zo is er meer tijd om te kijken naar risicogevallen.

Aanleiding

De gemeente houdt in de Basisregistratie Personen (BRP) onder andere bij waar iemand woont. Als de gegevens in de BRP niet juist blijken te zijn, kan dit verscheidene gevolgen hebben, zoals onveiligheid en fraude. Vroeger moest men nog naar het gemeentehuis komen om een verhuizing door te geven. Hierna kon men een verhuizing wel digitaal worden doorgeven. De verhuisaangifte kwam dan in pdf in een mail binnen en moest handmatig worden ingetypt door de backoffice medewerkers. De medewerkers moesten dan nog wel naar de verhuisaangifte kijken. “Dat kan slimmer!” aldus de gemeente Almelo

 


Hoe werkt het?

Iemand die verhuist naar of binnen de gemeente Almelo, gaat naar de gemeentelijke website. Hier kan de (nieuwe) inwoner online met DigiD zijn/haar verhuizing doorgeven. Door inloggen met DigiD worden de gegevens automatisch ingevuld. De persoon kan aanvinken welke familieleden (kinderen en/of (huwelijks)partner) meeverhuizen.

 

De verhuisaangifte wordt in de applicatie getoetst op het door de gemeente ingestelde risicoprofiel. Op basis hiervan wordt onderscheid gemaakt in groene, oranje en rode verhuizingen. Bij een ‘groene verhuizing’ zijn er geen twijfels bij de aangifte, en kan de verhuizing automatisch worden verwerkt in de BRP.

 

Een ‘oranje verhuizing’ geeft aan dat de medewerker de verhuizing moet controleren, er is iets geconstateerd wat waarschijnlijk niet klopt. Na controle wordt de verhuizing wel of niet verwerkt. Bij een ‘rode verhuizing’ krijgt de persoon die de verhuisaangifte wil doen bericht dat hij/zij contact op moet nemen met de gemeente. De verhuizing wordt verwerkt nadat met deze persoon gekeken is naar de verhuizingaangifte.

 


Resultaat

De burger kan van vanuit huis een verhuizing doorgeven. Dit kan 24 uur en 7 dagen per week, dit maakt de gemeente makkelijk benaderbaar. Het de burger zo gemakkelijk mogelijk maken om de verhuizing door te geven is de eerste stap naar een correcte BRP. Vooral belangrijk bij dit voorbeeld is de slimme opzet met risicoprofielen. Bij een groen risicoprofiel komt er geen ambtenaar meer aan te pas. Deze ambtenaar heeft zo meer tijd om de risicogevallen te controleren. Dit geeft een tijdsbesparing die wordt ingezet op de risicogevallen. Hierdoor is er (nog) meer tijd voor de bestrijding van fraude en heeft het effect op de kwaliteit van de BRP.


Tips & Tricks

Een tip die Patrick Jonkman heeft voor andere gemeentes die deze manier van werken interessant vinden: “Je kunt risicoprofielen instellen naar je eigen gemeente. Op deze manier blijft er veel tijd over voor het kijken naar de uitzonderingen. Zodoende kan je het proces slimmer inrichten.”