Digitale Geboorteaangifte Almelo

In de gemeente Almelo kunnen ouders de aangifte van geboorte compleet digitaal doen in het ziekenhuis. Een tochtje naar het stadhuis is niet meer nodig.

 

Aanleiding

Het is verplicht binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. Door de regionale functie van het ziekenhuis ZGT in Almelo vinden in Almelo veel geboorten plaats. Er kon digitaal aangifte gedaan worden maar er moest nog een handtekening op de akte gezet worden. Hiervoor was een geboorteloket in het ziekenhuis dat 1 uur per dag geopend was. Dit was te beperkt. De ouder(s) moest(en) nog steeds tijd maken om langs het ziekenhuis of het gemeentehuis te gaan. De roep om een elektronische handtekening was geboren.

 


Hoe werkt het?

Er is nu sprake van een volledig digitale geboorteaangifte op locatie. Er zijn twee ipads in het ziekenhuis. De kersverse ouders kunnen op de ipad ter plekke de geboorteaangifte van hun pasgeboren kind doen. Eerst logt de moeder met digid in, vervolgens logt de eventuele partner in. Samen vullen zij de gegevens van het kindje in en controleren het overzicht. Bij bevestiging zet de aangever elektronisch de handtekening. Op deze wijze is door de ouders de geboorteaangifte volledig afgehandeld. De digitale aangifte komt binnen bij een medewerker Burgerzaken. Deze controleert de aangifte en ondertekent de akte ook.

 


Resultaat

Doordat de geboorteaangifte volledig digitaal gebeurt, kunnen de ouders samen aangifte doen in plaats van dat de vader alleen aangifte doet en hoeft de ouder niet meer naar het gemeentehuis. Ouders kunnen na de geboorte lekker samen naar huis en genieten van de pasgeborene. Doordat de aangifte door moeder en vader gebeurt, worden er minder fouten in de naam gemaakt . De ouders controleren samen de door hen zelf ingevoerde gegevens van het kindje. Een digitale oplossing met een groot gebruikersgemak voor de ouders. De gemeente Almelo is de eerste gemeente die dit samen met het ziekenhuis en de leverancier bedacht en geregeld heeft. Andere gemeentes komen dan ook langs ter inspiratie en advies!


Tips & Tricks

Patrick Jonkman wil hierover meegeven: “Dit is echte dienstverlening en samenwerking! De oplossing is gekomen doordat zowel de gemeente als het ziekenhuis hun ‘klanten’ goed willen helpen. Denk vanuit de klant!”