Gemeentepioniers 2.0: hoe is het met de winnaar van vorig jaar?

Interview met Yousuf Yousufi van Gemeente Zaanstad, winnaar juryprijs 2017

Welke impact heeft het winnen van de gemeentepioniers award vorig jaar gehad voor de BLITTS vergunning?

Het winnen van de award was natuurlijk erg leuk, maar heeft ook intern en extern dingen opgeleverd. Intern hebben we het gevierd (met heerlijke gebakjes, red.) en was er veel aandacht voor. Daarnaast zijn we met de BLITTS prijs opgevallen bij KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten, onderdeel van VNG) in het kader van hun services formules. Eén van die formules is de snel-service, waar BLITTS een mooi voorbeeld van is. Samen met KING zijn we gaan kijken welke vergunningen straks met de Omgevingswet nog meer snel en digitaal zouden kunnen. Ten slotte zijn ook veel gemeenten langs geweest bij ons om van onze BLITTS toepassing te leren, hierover later meer.

 

Er zijn andere gemeenten geweest die interesse hebben getoond in BLITTS. Heeft dit er ook toe geleid dat andere gemeenten nu BLITTS ook gebruiken?

Ja, verschillende gemeenten zijn bezig met het onderzoeken of al implementeren van BLITTS. Gemeente Utrecht is bijvoorbeeld bezig met de implementatie van BLITTS, Gemeente Amsterdam, Enschede en Purmerend zijn langs geweest en geïnteresseerd, en Edam-Volendam heeft ook interesse getoond.

 

Hoe staat het nu met de BLITTS vergunning? Zijn er ontwikkelingen?

Jazeker, we zijn met 2 vernieuwingen bezig. Ten eerste kijken we of het proces volledig digitaal kan. Nu gebeurt het beschikken nog handmatig, waardoor het afgeven van een BLITTS vergunning 5 werkdagen duurt. We zijn ruim een jaar bezig en zien geen fouten, dus zetten in om alles digitaal te doen waardoor het nóg sneller kan. Goed om te zeggen is dat we geen kanalen afsluiten, het is nooit verplicht voor een inwoner om het aanvragen van een vergunning digitaal te doen, maar… Als je het doet is het wel sneller en goedkoper (het programma berekent dingen die je anders zelf moet doen, red.). Ten tweede onderzoeken we met welke andere vergunningen we de BLITTS vergunning kunnen uitbreiden.

 

Heeft het winnen van de award andere innovaties binnen Zaanstad in een stroomversnelling gebracht?

Ik ben met name bezig in het ruimtelijk domein, met het verbeteren van de BLITTS vergunning en het voorbereiden van Zaanstad op de Omgevingswet, waarin ketensamenwerking zo belangrijk is. Daarom heb ik niet meteen een voorbeeld van een andere innovatie binnen Zaanstad die door het winnen van de award echt in stroomversnelling is gebracht. Wat ik wél merk, is dat de beeldvorming binnen Zaanstad aan het verschuiven is. Als je zoiets complex als vergunningen kunt automatiseren, dan kan dat ook met veel meer producten en diensten. Dan heb ik het bijvoorbeeld over subsidies,

APV en Burgerzaken. Ik zie dat er veel meer nagedacht wordt over mogelijkheden om nog meer te digitaliseren, om de dienstverlening sneller en beter te maken.

 

Waar liggen volgens jou de grootste kansen op het gebied van digitale dienstverlening?

Ik zie op drie gebieden grote kansen: het verder automatiseren van producten, het verbeteren van de informatievoorziening en het versimpelen van taal.

1) Er valt nog zoveel te automatiseren om de dienstverlening naar burgers toe te verbeteren. Neem bijvoorbeeld de APV Vergunning, waar je vergunningen voor vijf jaar kunt afgeven in plaats van voor één jaar. Dat scheelt veel tijd voor inwoners. Ook bij producten van Burgerzaken zie ik veel kansen. Nu moeten mensen naar de balie van de gemeente voor hun paspoort of rijbewijs. Ze moeten eerst een keer langskomen, daarna hem komen ophalen. Thuisbrengen voor wie dat wilt zou de dienstverlening verbeteren.

2) Ook wat informatievoorziening betreft kan het beter, bijvoorbeeld op de website en in aanvraagformulieren. Op dit moment zijn 30% (!) van de vergunningaanvragen niet meteen goed, omdat er bijvoorbeeld gegevens missen. Bij BLITTS aanvragen niet. Daar kan je niet verder als gegevens niet kloppen of niet volledig zijn. Kunnen we de  informatie-voorziening zo maken dat inwoners weten wat ze moeten doen en dat aanvraagformulieren inwoners helpen als gegevens niet kloppen of onvolledig zijn? Dat een inwoner als ie iets intoetst wat niet kan, niet door kan.

3) Dit haakt ook in op de leesbaarheid van onze communicatie naar inwoners toe. Ik zie soms brieven voorbij komen die voor mij al onleesbaar zijn, en ik ben redelijk bekend met de materie. We zijn risicomijdend met teksten die voor de rechter misschien stand houden, maar voor inwoners onleesbaar zijn. Onleesbare beschikkingen hebben gevolgen voor de hele keten. Hoe kun je als toezichthouder iemand aanspreken op het niet naleven van een beschikking, als diegene niet weet dat iets verkeerd gedaan wordt? Ik pleit voor beschikkingen op één A4 in leesbare taal. Banken hebben dit vaak beter voor elkaar. Het kan dus wel in leesbare taal. Misschien kunnen we van hen leren?

 

Wat wil je meegeven aan de volgende gemeentepioniers? Waarom zou een gemeente mee moeten doen?

Het is een kans voor je eigen project, namelijk een kans om je innovatie bekend te maken. Stemmen zorgt ervoor dat iedereen jouw project leert kennen, wat het kan helpen verder te brengen. Daarnaast geloof ik in samenwerking. We kunnen slim van elkaar leren door innovaties. Het is dus ook een kans voor anderen om te leren!

Zaanstad maakt de BLITTS met digitale vergunningsverlening

 

De gemeente Zaanstad won op 14 februari tijdens de Digital Innovation Date de GemeentePioniers jury award voor BLITTS. Vier deskundige juryleden kozen voor de Digitale Vergunning (BLITTS) van de gemeente Zaanstad, omdat deze webapplicatie erin geslaagd is om een ketenproces eenvoudig, snel, goedkoop en 24/7 bereikbaar te maken. Daarnaast wordt met BLITTS al gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Als wethouder verantwoordelijk voor de dienstverlening ben je dan natuurlijk ontzettend trots! Yoël en Lotte gingen om die reden langs bij wethouder Rita Visscher-Noordzij en Yousuf Yousufi (voorbeeldeigenaar) om te horen wat de award allemaal teweeg heeft gebracht.

 

Wat was de aanleiding om BLITTS te gaan gebruiken?

De aanleiding om BLITTS te implementeren is de opdracht vanuit de landelijke overheid om zoveel mogelijk digitaal te gaan werken, aldus Wethouder Visscher. De visie van de gemeente Zaanstad die de laatste jaren ontwikkeld is, is erop gericht om zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan te bieden aan burgers. “Het aanvragen van een omgevingsvergunning is zeker iets wat daarin hoort, omdat er vele malen op een dag gebruik van wordt gemaakt”.

 

Hoe werkt BLITTS?

Yousuf Yousufi: “Inwoners van Zaanstad die een omgevingsvergunning willen aanvragen, voor bijvoorbeeld een dakkapel, kunnen via de website van de gemeente Zaanstad de aanvraag doen, volledig digitaal. Met als eindresultaat een positief getoetste aanvraag, dus de webapplicatie toetst de aanvraag.” Aanvragers krijgen binnen vijf dagen van de gemeente Zaanstad de vergunning, terwijl de gemeente daar wettelijk acht weken de tijd voor heeft. Het werkt eenvoudig, snel, maar ook goedkoop. De aanvrager hoeft zelfs niet meer naar een architect toe om bouwtekeningen te laten maken, want die maakt de webapplicatie gewoon zelf.

 

Wat levert het op?

Er zijn op dit moment 185 personen bezig in de webapplicatie om een aanvraag te doen. De gemeente Zaanstad heeft al 50 vergunningen verleend. In de eerste zes maanden liepen 35 procent van de aanvragen al via BLITTS. De gemeente Zaanstad wil BLITTS ook graag verder verbeteren. “We hebben echt nog een opstarttraject, waarbij als mensen verbeteringen aangeven in de applicatie, we dat ook doen”, geeft Wethouder Visscher aan. “Het gaat nu wel echt vol los!”

 

Het winnen van de award heeft ook voor de nodige publiciteit gezorgd. Andere gemeenten staan te trappelen om te leren van gemeente Zaanstad op het gebied van digitale vergunningverlening met BLITTS. De gemeente Zaanstad organiseert binnenkort daarom een workshop waarbij verschillende gemeenten op bezoek komen om te kijken hoe BLITTS werkt om het ook in hun gemeente te gaan implementeren.

 

Hoe gaat dat dan in de toekomst, in het kader van de omgevingswet?

Wethouder Visscher: “Een van de uitgangspunten in de omgevingswet is om zoveel mogelijk digitaal en makkelijk voor mensen om aan te kunnen leveren, zodat zij zelf kunnen beoordelen of het binnen de criteria valt die vastgesteld zijn door gemeenten. Daar speelt dit zeker een grote rol in. Mensen kunnen steeds makkelijker een aanpassing doen in hun leefomgeving”

 

Kortom, een zeer terechte en trotse winnaar van de GemeentePioniers jury award!

14 februari: 'Digital Innovation Date 2017'


Een terugblik op de Digital Innovation Date 2017:

  • Gemeente Zaanstad wint Juryprijs met voorbeeld 'digitale vergunningen';
  • Gemeente Almelo wint Publieksprijs met voorbeeld 'online geboorteaangifte';
  • #DID17 is de hele dag trending topic op Twitter;
  • KeyNote Speaker Diederik Jekel (wie is de mol?) spreekt over het inzetten van knuffelhormoon bij softwareontwikkeling en digitale innovatie;
  • Boekuitreiking 'van Buiten naar Binnen' door Ewoud de Voogd, mooi artikel daarover op Frankwatching;
  • Inspirerende sessie door de Rabobank; 
  • Gertjan van Beijnum (gemeente Utrecht) flirt met innovatie;
  • Veel inspiratie en ideeën voor volgend jaar!
Download
Programma Digital Innovation Date 2017
Programmaboekje + Plattegrond DID17.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB